Ken overseas company

KENXINDA-EU & USA Hot Line

Address:18th Floor, Fuchun Orient Building Shennan AV 7006, Futian District,Shenzhen Guangdong China
Postal code:518000
Tel:+86 755 2348 3853
E-mail:kenxinda@kenxinda.com

KENXINDA-Africa Hot Line

Address:18th Floor, Fuchun Orient Building Shennan AV 7006, Futian District,Shenzhen Guangdong China
Postal code:518000
Tel:+86 755 2348 8040
E-mail:kenxinda@kenxinda.com

KENXINDA-India Hot Line

Address:18th Floor, Fuchun Orient Building Shennan AV 7006, Futian District,Shenzhen Guangdong China
Postal code:518000
Tel:+86 755 2348 7957
E-mail:kenxinda@kenxinda.com

KENXINDA- Indonesia Hot Line

Address:18th Floor, Fuchun Orient Building Shennan AV 7006, Futian District,Shenzhen Guangdong China
Postal code:518000
Tel:+86 755 2348 7221
E-mail:kenxinda@kenxinda.com

KENXINDA- Philippines Hot Line

Address:18th Floor, Fuchun Orient Building Shennan AV 7006, Futian District,Shenzhen Guangdong China
Postal code:518000
Tel:+86 755 8273 6705
E-mail:kenxinda@kenxinda.com

KENXINDA-E-commence Hot Line

Address:18th Floor, Fuchun Orient Building Shennan AV 7006, Futian District,Shenzhen Guangdong China
Postal code:518000
Tel:+86 755 2348 7006
E-mail:kenxinda@kenxinda.com